III Concurs de fotografía Mitja Terrassa

Objectius: El concurs de fotografia de la Mitja Marató de Terrassa, en endavant MT, vol fomentar la pràctica de la fotografia i d’una manera molt especial en les activitats pròpies de la Entitat, tant en la vessant esportiva com social.

Termini d’admissió:   30 de novembre de 2014 
Jurat:  (data a determinar)
Veredicte i lliurament de premis: 10 de gener de 2015, a les 19h
Exposició:  sala 1 dels Amics de les Arts de Terrassa, c/. del Teatre, 2
 del 10 al 29 de gener de 2015 (horari de 19 a 21 h)

Objectius: El concurs de fotografia de la Mitja Marató de Terrassa, en endavant MT, vol fomentar la pràctica de la fotografia i d’una manera molt especial en les activitats pròpies de la Entitat, tant en la vessant esportiva com social.

Participants: La inscripció és gratuïta i oberta a qualsevol persona, aficionada o professional, excepte els responsables de l’organització del concurs. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotos per categoria, i cada autor només tindrà opció
a un premi per categoria.

Categories: Es fixen 2 categories
A – Premi a la millor fotografia sobre Terrassa (arquitectura, actes populars) i també el seu entorn tan  natural com industrial

B – Premi a la millor fotografia que tingui com a fil conductor qualsevol acte, esportiu o social, de MT

Admissió: El termini comença el  01/10/2014 i acaba el 30/11/2014

Inscripció:  Per inscriure’s en aquest concurs cal que envieu les vostres fotografies a
 l’adreça de correu concurs@mitjaterrassa.org. El nom de les fotografies
 ha de començar per la lletra corresponent a la categoria a la qual participa
 seguida del pseudònim de l’autor. La resta del nom de l’arxiu és lliure.
 En el cos del missatge cal que indiqueu el vostre nom, el vostre pseudònim,
 un telèfon de contacte i el vostra correu electrònic. A més, per cada
 fotografia que adjunteu al missatge caldrà que indiqueu el nom de l’arxiu
 i el títol de la fotografia.
 No s’admetran fotografies presentades de cap altra manera.

Format: Les fotografies s’han de presentar en format digital, concretament en JPG, amb
 una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg i un pes màxim de fitxer
 de 8 mb. S’admeten fotografies en color i en blanc i negre, amb totes les seves
 variants.
 Les fotografies que no s’ajustin a les normes no podran entrar a concurs

Exposició: Només hi tindran cabuda les fotografies seleccionades pel Jurat.

Jurat: Estarà format per persones especialistes en el món de la fotografia i entre altres,membres del Fotoclub Terrassa, i un membre de l’organització, el qual no tindrà vot ni veu, com a Secretari del jurat.

El veredicte serà inapel•lable i es farà públic, a la sala 1 dels Amics de les Arts de Terrassa, c/. del Teatre, 2 el dia 10 de gener de 2015 a les 19h. Els guanyadors seran informats prèviament al acte.

Premis:
 – 1º premi categoria A:  trofeu i  250 €
 – 2º premi categoria A:  trofeu
 – 3º premi categoria A:  trofeu

 – 1º premi categoria B:  trofeu i  250 €
 – 2º premi categoria B:  trofeu
 – 3º premi categoria B:  trofeu

Drets d’autor: Els autors són els únics propietaris dels drets de les seves fotografies
 i només cedeixen els drets d’exhibició i publicació de les imatges que
 presenten per temes relacionats amb aquest concurs, a excepció dels dos
 primers premis que queden en poder de l’arxiu fotogràfic de la MT,
 el qual es reserva el dret de publicació

El fet de presentar-se a aquest concurs fotogràfic implica l’acceptació d’aquestes bases,
tot quedant l’entitat organitzadora facultada per resoldre els casos no previstos en elles.