Egoismo positivo amb la Mitja

Egoismo positivo és una associació que integra a persones amb discapacitat en el món dels esports.