Davant la situació que estem vivint aquests dies a causa del coronavirus / COVID 19 i les advertències, restriccions i

Benvolguts, davant la situació que estem vivint aquests dies a causa del coronavirus / COVID 19 i les advertències, restriccions i instruccions que estan difonent les autoritats sanitàries, Govern central, Generalitat, Ajuntament, volem compartir amb vosaltres la nostra preocupació per les activitats que conformen el Circuit Activa’t d’enguany.

S’ha activat l’alerta del Pla d’Emergència Municipal a conseqüència de les afectacions per risc de propagació del coronavirus amb la suspensió durant un període inicial de 15 dies de tota mena d’activitats esportives als equipaments municipals i la recomanació a les entitats esportives gestores de la resta d’activitats que procedeixin igualment a l’adopció de les mesures que incideixen a evitar el risc de propagació.

La programació d’aquestes curses va de principis de maig a octubre i per tant, aquelles més properes, a celebrar el maig, juny i principis de juliol, podrien veure’s afectades per restriccions o prohibicions de les autoritats competents.

Creiem per tant que, a banda de les limitacions pròpies que impossibilitarien el dur a terme aquestes activitats, amb realisme i en base a les precaucions i prioritats que són obligades, ens obliguen a plantejar, amb temps d’antelació suficient, que cada entitat organitzadora valori, ja des d’aquests moments, la decisió d’ajornar cada esdeveniment i proposar, si s’escauen, dates alternatives.

Aquestes, haurien de traslladar-se, si es mantenen les previsions d’una possible remissió de la pandèmia, a finals de l’estiu / principis de la tardor.

Per tant, us demanem que valoreu aquestes consideracions i en funció de les respostes de cada entitat, acabarem de reprogramar aquestes curses.

Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració.
Atentament,
David Otero
President

Terrassa, a 12 de març de 2020