L’Associació

1. PRESENTACIÓ ENTITAT

1.1 Antecedents. Els orígens

L’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa (AEMMT) és una entitat sense ànim de lucre, fundada a la ciutat de Terrassa el dia 2 de juny de 2000. Consta inscrita al Consell Català de l’Esport amb data 28 de novembre de 2000 amb el núm. d’ordre 11.256 i al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEAC) amb el número 0859.

Disposa de llicència de la Real Federación Española de Atletismo per organitzar curses amb categoria internacional i de la Federació Catalana d’Atletisme per a l’organització d’activitats atlètiques dins del territori català.

  • La seu oficial de l’entitat és al carrer Galileu, 234 1 B1, de Terrassa (08224)
  • La web oficial de l’entitat és www.mitjaterrassa.org
  • Els colors oficials de l’entitat són el blau mar i el taronja
1.2 Conceptes bàsics de la nostra actuació

Propòsit / Missió: Oferir un conjunt de propostes esportives, socials i culturals que potenciïn l’esport popular, esdevinguin un sistema d’integració i recolzament per a les persones i facilitin la vinculació ciutadana, essent un dels principals referents de la ciutat, creant valor i marcant diferència.

Objectiu / Visió: aconseguir organitzar la cursa més reconeguda de les seves característiques a Catalunya i mantenir una línia constant i ascendent en el vessant solidari. Els principals objectius generals es basen en les persones, l’oferta de serveis i l’eficiència.

Principis / Valors: L’activitat es regirà per una gestió d’absolut respecte a tercers, compromís amb el desenvolupament d’aspectes solidaris, integritat, ètica en la gestió, responsabilitat social i compromís permanent en mantenir una contribució activa amb la ciutat. Tot això, desenvolupat amb passió, compromís i la millora constant de la qualitat.

1.3 Pilars bàsics de l’activitat

ESPORT: com a base de desenvolupament de l’esport popular i vehicle per millorar la qualitat de vida de les persones.

SOLIDARITAT: contribuint a la integració de les persones i col·laborant amb el màxim nombre d’entitats que desenvolupen accions en aquesta línia i també, amb actuacions que contribueixin en ajuts directes als més necessitats.

CIUTAT: situant la ciutat de Terrassa en el mapa esportiu nacional i internacional, projectant la seva imatge i col·laborant de manera permanent en estreta relació amb els barris i les entitats socials i culturals de la ciutat.

1.4 Evolució

Cal fer referència a l’evolució de l’entitat en les seves línies d’activitat, esportiva, social i cultural, tot destacant els aspectes següents:

Amb el transcurs dels anys, l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa ha anat assolint i consolidant un posicionament esportiu i social destacat a la ciutat Conseqüència del mateix i de l’evolució de la millora de tots els esdeveniments organitzats per l’Associació, aquesta esdevé un referent en els actes principals de la ciutat de Terrassa.

Una actitud de superació i millora constant ha conduit a una gestió continuada més eficient de la pròpia organització i l’ampliació de les propostes esportives, socials i culturals, tot recolzat amb la il·lusió i compromís de tos els seus membres, que hi participen de manera desinteressada.

L’AEMMT aposta per realitzar activitats envoltades de la màxima QUALITAT i dur a terme una GESTIÓ ACURADA i EFICIENT, tot tenint definits uns plantejaments d’actuació que es concreten en plans estratègics, planificació de cada exercici amb una definició d’objectius i els corresponents plans d’acció per a la seva consecució. L’activitat es regeix per una gestió integrada i independent. Així mateix, l’entitat compleix tots els requisits i normatives legals i tributàries que l’afecten per la seva activitat.

Tot això és possible gràcies a una organització que se sustenta en una estructura de tipus empresarial i que actua amb aquests criteris, tot i que tothom hi col·labora de manera altruista en tots els seus nivells. I naturalment, una entitat d’aquesta condició es recolza en un ampli nombre de voluntaris que complementen la tasca dels membres de l’organització per aconseguir un engranatge perfecte en cada esdeveniment que
gestionen.

Una de les línies d’actuació que cal destacar de la Mitja de Terrassa és l’esponsorització, a nivell d’entitats i institucions, patrocinadors i col·laboradors, on un dels punts destacats de la seva filosofia és donar la
màxima rellevància a les accions de patrocini i col·laboració, tenint present que es tracta d’un vincle d’especial importància que cal vetllar amb un alt grau de compromís i responsabilitat en totes les accions i activitats que s’organitzen.

L’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa es transforma en un compromís genèric de grup, d’un l’equip de persones que treballa amb eficiència, il·lusió i entusiasme, que impulsa de manera constant propostes i iniciatives que propicien innovar en cada activitat, d’un equip competent que pretén l’èxit continuat i creixent amb una projecció que supera el vessant purament esportiu.

Finalment, en la seva actuació sempre es té present la voluntat de difondre i aplicar els valors del treball, esforç, voluntat, actitud, equip i esperit de superació com a valors aplicables a qualsevol aspecte de la vida.