legal

Informació general del lloc web

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Elecrònic, s’informa de les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Responsable: Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa

Direcció: carrer del Vall, 53, 2on pis de Terrassa

Email de contacte: info@mitjaterrassa.org

Telèfon de contacte: 93 222 95 81

Web: mitjaterrassa.org

Condicions Generals d’ús:

1.Usuaris

L’accés a la pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions generals.

2. Ús del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

Així mateix, queda prohibit l’ús del lloc web amb fins il · lícits o lesius contra Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa o tercers, o que puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’ús del lloc web es realitza sota l’única i exclusiva de l’usuari.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de contrasenyes o similars assignades per l’accés al lloc web, així com a qualsevol dels seus serveis.

Sense perjudici d’això, Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

4. Reserva de drets

Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com de modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i / o ús del lloc web.

Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin a causa de:

 • – La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i / o dels seus serveis o continguts.
 • – La falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web i / o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • – L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • – L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part de l’usuari.
 • – L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

6. Política d’enllaços

6.1. Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’internet a qualsevol de les pàgines web de mitjaterrassa.org s’han de sotmetre a les següents condicions:

 • – No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa.
 • – No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines de mitjaterrassa.org sense la prèvia autorització expressa de Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa.
 • – No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de mitjaterrassa.org, ni sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells signes que formin part de l’hiperenllaç, la pàgina web en què s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa, excepte autorització expressa d’aquest.
 • – L’establiment d’un enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Associació Esportiva Mitja Marató Terrassade els serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
 • – Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

6.2.El lloc web mitjaterrassa.org posa a disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per la visita dels mateixos.

Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa i que resultin accessibles a través del lloc web mitjaterrassa.org

7. Propietat intel·lectual i industrial

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat de Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa, o aquest disposa si és el cas del dret d’ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit són obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials, dels continguts emmagatzemats en aquest lloc web, queda expressament prohibit, excepte previ i exprés consentiment del titular dels drets.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa mitjançant correu electrònic a l’adreça info@mitjaterrassa.org indicant:

 • – Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb què actua.
 • – Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, i la seva ubicació en el lloc web.
 • – Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • – Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
 • – La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

L’accés a aquest lloc web no atorga a l’usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements corporatius.

8. Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa podria demanar mitjançant formularis del lloc web dades personals i informació de l’usuari per al seu emmagatzematge i / o utilització. Les dades facilitades per l’usuari s’incorporaran a un fitxer titularitat de Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa.

En cadascun dels formularis en què es recaptin dades de caràcter personal, l’usuari rebrà de Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l’ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar i, en general, de totes les mencions que la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en tot cas, ha d’acceptar expressament per l’usuari.

Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa es compromet a tractar les dades de caràcter personal de l’usuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa informa l’usuari que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, de les dades facilitades, dirigint-se per escrit a l’adreça postal o electrònica facilitada a la capçalera d’aquest avís legal.

L’usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades a Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa degudament actualitzats. L’usuari serà responsable dels danys i perjudicis que Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa o tercers puguin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

9. Ús de Cookies

Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per la pàgina web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis la prestació requereixi el previ registre o “login ‘.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

10. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.