Política de privacitat

L’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa tracta de respectar la privadesa dels nostres visitants aplicant pràctiques dissenyades per protegir la privadesa dels usuaris del seu lloc web. Entenem que la informació és la base de les relacions humanes a l’espai virtual i que la recollida i ús responsable de la mateixa, és de vital importància perquè els usuaris que naveguin per la nostra web se sentin còmodes i protegits.

Aquesta Política de Privadesa regula els tractaments de dades personals dins de la pàgina web mitjaterrassa.org , de la qual és responsable l’Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa (d’ara endavant, AEMMT o Mitja Terrassa).

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, com a responsable del lloc web, informa tots els usuaris que facilitin o facilitin les seves dades personals, que aquests seran objecte de tractament que s’hagi registrat entre les activitats de tractament de AEMMT, d’acord amb el que preveu l’article 30 del RGPD.

Identificació Responsable del Tractament

 • Responsable: Associació Esportiva Mitja Marató Terrassa (AEMMT)
 • Direcció: carrer Galileu, 234 1 B1, Terrassa – Barcelona
 • Email de contacte: info@mitjaterrassa.org
 • Telèfon de contacte: 93 222 95 81
 • Web: mitjaterrassa.org

Finalitat dels tractaments

La AEMMT tractarà les dades dels usuaris de la pàgina web i/o de la resta d’interessats per a:

 • Gestió dels participants/candidats en els diferents projectes de la AEMMT (Mitja Marató de Terrassa, Cursa Fanny Sallès, La Cursa de les dones a Terrassa, Circuit Activa’t etc.), per gestió s’entén des de la seva inscripció al projecte, anàlisi de la candidatura, redacció de contractes, promoció de l’activitat, etc.
 • Remetre periòdicament (a través de correu electrònic, via postal, SMS, WhatsApp i/o qualsevol altre servei de missatgeria instantània) comunicacions amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la Mitja Marató de Terrassa, Cursa Fanny Sallès, La Cursa de les dones a Terrassa, carreres vinculades, i activitats relacionades, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’hi oposi o revoca el consentiment.
 • Gestionar les sol·licituds d’informació realitzades a la AEMMT (informació sobre les curses, voluntariat, patrocini etc.).
 • L’elaboració de perfils dels usuaris, per realitzar accions ajustades a aquest, utilitzant dades derivades de l’activitat de l’usuari. L’usuari es podrà oposar i revocar el consentiment en qualsevol moment.
  S’utilitzaran per complir les obligacions legals.

Terminis i/o criteris de conservació de les dades
El termini de conservació per part de la AEMMT de les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats per a les quals van ser recollides, o si és el cas en el termini establert per llei.

Legitimació del tractament

 • La gestió dels participants/candidats, així com els tràmits vinculats necessaris, és legitimada per l’execució del contracte.
 • La remissió periòdica d’informació sobre l’AEMMT, notícies, i les activitats relacionades, a aquells interessats amb qui ja s’ha mantingut una relació prèvia, AEMMT està legitimada per l’interès legítim d’acord amb la normativa vigent (Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic).
 • La gestió d’enviament de comunicacions per AEMMT relacionades amb les curses i les activitats relacionades (newsletters, butlletins, notícies, promocions), a interessats amb qui no hagi tingut una relació prèvia, es legitima al consentiment de l’interessat.
 • L’elaboració de perfils es basen en l’interès legítim de l’AEMMT per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.
 • La gestió de les dades i de les imatges que es facilitin per a la comunicació de les incidències que poguessin existir al Circuit es basa en el consentiment de l’interessat i/o en l’interès legítim de la AEMMT de reparar el circuit i en l’interès públic dels usuaris que aquest es repari.

Destinataris

 • Les entitats financeres per al cobrament dels productes i/o serveis oferts a la Plataforma.
 • Les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en virtut del que estableix la Llei.
 • Addicionalment es realitzaran les comunicacions necessàries a proveïdors que prestin els serveis necessaris per al funcionament de la AEMMT (encarregats de tractament), entitats col·laboradores, tot això per possibilitar el compliment dels compromisos.

Transferències Internacionals
No es preveuen transferències internacionals de les dades dels interessats.

Mesures de seguretat
L’AEMMT, amb la finalitat de protegir les diferents dades de caràcter personal i altra informació que pugui tractar, implantarà a la seva organització i sistemes aquelles mesures de seguretat necessàries per evitar la pèrdua, manipulació, publicació, etc. dels mateixos. Entre altres s’utilitzaran, l’encriptació tant de la informació com de les comunicacions, etc.

Drets
L’usuari com a interessat té dret a:

 • Conèixer si des de la AEMMT s’estan tractant les vostres dades personals.
 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les vostres dades personals, sempre que siguin inexactes o estiguin incomplets.
 • Suprimir les vostres dades personals, quan s’entengui que el motiu pel qual es disposaven ha desaparegut, quan s’hagi revocat el consentiment, etc.
 • Oposar-se al tractament de les dades, sempre que hi concorrin determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. La AEMMT deixarà de tractar les dades, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
 • Retirar els consentiments prestats a la AEMMT.

Addicionalment a tot això, els interessats poden reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan consideri que la AEMMT ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet l’exercici de drets en matèria de protecció de dades. Podeu trobar les dades de contacte de la mateixa a través de la seva pàgina web: www.aepd.es

Els usuaris podran exercitar els seus drets davant de la AEMMT en qualsevol moment i de forma gratuïta, per això ens hauran d’enviar una comunicació escrita, concretant el dret que exercita, juntament amb un document acreditatiu de la seva identitat (DNI/NIE o passaport), a qualsevol de les següents:

Per correu postal a la AEMMT (RGPD: Exercici de drets) Carrer Galileu, 234 1 B1, Terrassa – Barcelona.
Per correu electrònic info@mitjaterrassa.org amb assumpte “RGPD: Exercici de drets”.