Tag: Mitja de Terrassa

Canvis en el circuit de la 14ª Mitja Terrassa

1 Km 9. Avda Bejar (direcció Avda Vallés), gir sentit contrari Avda del Bejar abans d’arribar Avda. Vallés, primer illeta.

2 (Can Roca) a partir del km 10

Carrer Parlament, carrer Sabadell, carrer Clara Campoamor,, carrer Ferran Casablancas, carrer Castellterçol, carrer Forja, carrer Palautordera, carrer Isidro Nonell (km 11), carrer Estatut, fins Avda Bejar.

3 Km 12. Carrer Dibuixant Avellaneda fins Avda. Abad Marcet

read more